SAOPŠTENJA ZA JAVNOST

Mještani Rogama i Pipera: Ne dozvolimo da termin „park prirode“ bude „dežurna poštapalica“ za samopromociju i „kancelarijske izjave“!

U okviru projekta „Mikro 020“, prije par dana, kompanija „Bemax“ je započela izvođenje radova na uređenju plaže „Kolovrat“, u Rogamima. Prema riječima „PG Biro-a“ u pitanju je donacija navedene firme Glavnom gradu.

Poučeni iskustvom iz maja mjeseca, kada smo bili prinuđeni da istu branimo – od nesavjesnog odnosa pomenutog izvođača radova – ne radujemo se naročito, što će baš oni biti zaduženi za realizaciju ovog projekta. Prije svega, zato što vrlo dobro znamo da kompanija „Bemax“ nije naročito naklonjena očuvanju prirode i da je, što kao izvođač ili podizvođač, širom Crne Gore uključena u po životnu sredinu štetne i pogubne projekte.

Ono što nas posebno zabrinjava, jeste dalji nastavak prakse izopštavanja mještana iz procesa konsultacija oko donošenja odluka – za aktivnosti koje se sprovode u njihovoj neposrednoj blizini. Pa tako, umjesto direktno od Glavnog grada, kroz neposrednu komunikaciju, mi iz medija saznajemo šta se i kako planira raditi. Dobar dio odgovornosti u tome snosi Mjesna zajednica „Rogami“, čiji je Savjet, po onome što smo do sad vidjeli, od starta u potpunosti nezainteresovan za: ovu problematiku, potrebe lokalnog stanovništva, ali i valorizaciju i očuvanje prirodnih, a ujedno i turističkih, potencijala rijeke – koja kroz nju i protiče.

Izvor: Glavni grad

Građanska inicijativa „Za zelenu Zetu“, koja okuplja nas – mještane pomenutog kraja, saglasna je sa tim da je pomenutoj lokaciji neophodna sanacija i uređenje. To podrazumijeva da se nađe adekvatno rješenje, u skladu sa procedurama i zakonima koje propisuje stepen zaštite kakav je Park prirode. Ali, isključivo u direktnoj komunikaciji sa ljudima koji ovu rijeku, a pogotovo ovaj dio poznaju „kako diše“.

Iako je odlazeća Vlada 1. oktobra donijela odluku o izmjeni PUP-a, kojom se zabranjuje gradnja u zoni zaštite 2, podsjećamo ekologe, odbornike Glavnog grada i ljude sklone davanju izjava iz udobnih kancelarija – bez prethodnog izlaska na teren, kao i svu zainteresovanu javnost, da je i čovjek dio prirode. U njegovoj prirodi je da sebi uljepša prostor i napravi ga podesnim za uživanje. U ovom slučaju naročito, jer je plaža „Kolovrat“ veoma popularno izletište, koje je ujedno i turistički potencijal Podgorice. Zato je potpuno nepotreban ovaj nastavak loše i pogubne prakse (koju je kao način funkcionisanja nametnula, srećom, sad već odlazeća vlast), koja se ogleda u tome, da na rješavanje problema – kroz pompezne izjave, uvijek utiču ljudi koji nemaju apsolutno nikavih dodirnih tačaka sa određenim prostorom. Samim tim ni ne znaju potrebe lokalnog stanovništva, jer ga se sjete samo kada im novinari zatraže izjavu, o problemu o kojem „naprečac izguglaju“. Nije dobro kritikovati samo da bi se nešto reklo. Ili jer dolazi od naših političkih neistomišljenika. Treba biti realan i reći ukoliko je nešto odgovarajuće. Tako da, mi ovim ne „advokatišemo“ Glavni grad i „Bemax“, već samo ukazujemo na realan interes. Ako oni ovo rade za svoj interes, iz toga treba izvlačiti opštu korist – ukoliko je ima.

Izvor: Glavni grad

Stoga, rizikujući da nas pojedinci etiketiraju kao „DPS-ovce“ (iako smo samo ljudi koji skromno vode računa o interesu ove rijeke, pomenute plaže, kao i građanstva koje ga redovno posjećuje), saopštavamo da što se predloženog idejnog rješenja tiče, većem dijelu mještana Rogama i Pipera je prihvatljivo. Doduše, uz dodatne korekcije.

Bez ikakve namjere da uvrijedimo bilo koga, napominjemo još jednom da činjenično stanje na terenu najbolje govori samo za sebe. Naime, prilaz pomenutoj plaži je preloš. Ljudi koji u ljetnjim mjesecima masovno dolaze, rizikuju da oštete svoje automobile, prilikom parkiranja – jer drugog prigodnog mjesta za to u blizini nema. Takođe, plaža „Kolovrat“ u zimskim mjesecima je gotovo cjelokupna pod vodom. Konfiguracija terena nakon izvođenja radova (devastacije) oko vijadukta je takva, da sada naprosto iziskuje izgradnju potpornog zida. U suprotnom, čitav brežuljak koji je vještački napravljen, a sada ipak podesan za parkiranje, odroniće se – u korito rijeke.

Ukoliko će park prirode, kao stepen zaštite, služiti svima (lokalnim samoupravama, NVO-ima, odbornicima, aktivistima…) kao „poštapalica“ za: ličnu samopromociju, zanemarivanje mišljenja i potreba lokalnog stanovništva, onemogućavanje korisnih stvari koje mogu biti urađene i obesmišljavanje ovog nivoa zaštite jednog područja, onda nam kao takav nije ni bio potreban.

Izvor: Glavni grad

Do svega ovoga ne bi došlo, da je, prema riječima našeg kolege iz „Ozon-a“ – Aleksandra Perovića, formirano Upravljačko tijelo, koje bi gazdovalo Parkom prirode. Tada ne bi bilo omogućeno firmama prepoznatim po devastacijama da popravljaju poslovnu reputaciju, kompromitujući realne potrebe određenog prostora -uz podršku nadležnih institucija . Ali, ni onemogućavanje mještana da se njihov glas čuje. Ovako, šta je – tu je.

Zato, mi mještani Rogama – okupljeni oko GI „Za zelenu Zetu“, pozivamo NVO sektor, koji se bavi zaštitom životne sredine, kao i odbornike gradskog Parlamenta, da nam pomognu, da zajedno udruženi „pritisnemo“ lokalne samouprave Podgorice i Danilovgrada i izdejstvujemo što skorije formiranje ovog tijela. U suprotnom, samo će se potvrditi teza da je i ova odluka donesena u propagandne i predizborne svrhe, sad već odlazeće vladajuće partije (koja i dalje vrši lokalnu vlast), u saradnji sa „stručnjacima“, koji su studiju zaštite zamijenili u toku same javne rasprave. Pritom, na taj način obesmislivši jednu plemenitu ideju i misiju. Dok, Dnevnu novinu „Dan“, sa kojom smo od početka imali dobru saradnju, pozivamo da prilikom pisanja tekstova o pomenutoj plaži uzme u obzir i mišljenja nas mještana.

Mještani Rogama i Pipera okupljeni oko GI „Za zelenu Zetu“

SAOPŠTENJA ZA JAVNOST

AKO JE RIJEKA ZETA PARK PRIRODE, ONDA SE PREMA NJOJ TAKO I ODNOSITE!

Nedavno je u medijima objavljen snimak, koji je dostavio podgorički odbor GP „URA“, a na kojem se vidi ogromna količina građevinskog otpada, koji je odložen u korito rijeke Zete. Blago je reći da smo zgroženi. Ne možemo vjerovati da neko na ovakav način ne poštuje napore mještana i ljubitelja ove rijeke da je sačuvaju i zaštite. Ovakvi gestovi i odnos prema rijeci vrijeđaju svakog čovjeka koji voli svoju zemlju.

Da apsurd bude veći, to područje je od nedavno proglašeno i parkom prirode, na inicijativu Glavnog grada i opštine Danilovgrad. Zato, ne govorimo bez razloga da pomenute lokalne samouprave nisu napravile ni jedan vidljiv i konkretan korak, kako bi se ovakvo ponašanje bahatih pojedinaca spriječilo.

Građevinski otpad u koritu rijeke

Moramo priznati da i dalje ne možemo u potpunosti shvatiti kome je u interesu da devastira ovu prelijepu rijeku. Naime, na inicijativu građana, sa jednog lokaliteta problematični otpad je nedavno uklonjen, kako bi se posle samo par nedelja otpad istog sastava našao odložen koji kilometar dalje. Pritom, taj neko, ko se drznuo na ovaj čin, kao da ne želi da shvati kako i na koji način ugrožava kompletan biodiverzitet rijeke Zete i njen estetski izgled.

Zato, mi iz građanske inicijative #ZaZelenuZetu najoštrije osuđujemo ovaj čin nebrige prema prirodi. Takođe, pozivamo sve nadležne službe da što prije ispitaju ko je počinilac. Na Glavni grad apelujemo da što hitnije organizuje uklanjanje pomenutog otpada, kako bi se ovo mjesto dovelo u prvobitno stanje, a time i izbjegle posledice, koje će sasvim izvjesno uslijediti.

Građanska inicijativa
#ZaZelenuZetu

SAOPŠTENJA ZA JAVNOST

Prva akcija – prva pobjeda!

Građanska inicijativa #ZaZelenuZetu, u saradnji sa Ekološkim pokretom „Ozon“, ostvarila je danas jednu pobjedu. Prvu u nizu. Naime, izvođač radova, firma „Bemax“, jutros je uklonila kompletan građevinski otpad sa plaže u Rogamima. Time su stvoreni preduslovi za kompletnu sanaciju ovog lokaliteta.

Posebno nas raduje činjenica što se u sanaciju ovog izletišta krenulo prije nego li je oficijelno i započelo prikupljanje potpisa za peticiju koju smo pokrenuli. Ovim se jasno na djelu vidjelo da su lokalne inicijative budućnost građanskog i svakog drugog vida aktivizma.

Zato se nadamo da će gradske vlasti u budućnosti, prije realizacije bilo kakve vrste projekata, otpočeti i dobru praksu konsultacije sa mještanima. Samo na taj način, udruženi u misiji očuvanja prirodnih ljepota, možemo valjano razvijati sve resurse koje u Crnoj Gori imamo u izobilju.

Mi smo danas predstavili svoj ideju, viziju i zamisao kojom će se ova novoformirana građanska inicijativa voditi. Cilj nam je da sačuvamo čitav vodotok rijeke Zete – od izvora do ušća, koji spaja Opštine: Nikšić, Danilovgrad i Podgoricu. Što se sledećih koraka tiče, uputićemo predlog Glavnom gradu, na koji način da se ovo izletište uredi i opremi.